Chứng khoán IB bị phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế đầu tư

(eFinance Online) - Ngày 4/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán IB.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Chứng khoán IB bị UBCKNN phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Công ty đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)