Chứng khoán MB được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày 9/12/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBCK, chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại địa điểm đăng ký: Tầng M, 3, 7, Tòa nhà Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là http://stock24.mbs.com.vn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)