Chứng khoán Minh Việt bị phạt 37,5 triệu đồng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt, địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bắc Á, Số 9A Đào Duy Anh, Hà Nội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt bị phạt tổng số tiền là 37,5 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do Công ty báo cáo không đúng thời hạn quy định.

Phạt tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Công ty thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính không đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2013.

(KD)