Chứng khoán Phố Wall bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 05/01/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm h, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)