Chứng khoán Phương Đông bị phạt 350 triệu đồng

Ngày 12/6/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (địa chỉ: số 194 Nguyễn Công Trứ, Phương Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.

Phạt tiền 200 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông là 350 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)