Chứng khoán Phương Đông bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 15/12/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 994/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng theo quy định do không tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp về quản trị công ty (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 không đúng thời hạn theo quy định).

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22, Điểm b, Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)