Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 06/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng do chưa quản lý tách bạch hoàn toàn tiền của khách hàng và tiền của Công ty chứng khoán theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đến ngày 30/9/2015, Công ty đã khắc phục hành vi vi phạm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)