Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị phạt 300 triệu đồng

Ngày 21/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, phạt 175 triệu đồng do công ty không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.

Phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Các mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21 và Điểm h, Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)