Chứng khoán Viễn Đông bị phạt 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn

Ngày 19/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Viễn Đông.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBCKNN phạt công ty này 60 triệu đồng theo quy định do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo UBCKNN, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)