Cienco4 thu hút 226 tỷ đồng trong phiên IPO

Phiên đấu giá bán 16.125.200 cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco4) với giá khởi điểm 10.000đồng/cổ phần đã được tổ chức thành công tại Sở GDCK Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phiên đấu giá đã thu hút đông 668 nhà đầu tư tham dự, trong đó có 9 nhà đầu tư tổ chức. Đến 11h15 cùng ngày, quá trình nhập lệnh, xác định kết quả đấu giá đã hoàn thành.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 41.641.500 cổ phần (gấp 2,6 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá), giá đặt mua cao nhất là 16.100 đồng/cổ phần, và có nhà đầu tư sẵn sàng đặt mua khối lượng lớn với 6.000.000 cổ phần. Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư tổ chức và 13 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân là 14.047 đồng/cổ phần (cao hơn 40,47% so với giá khởi điểm). Như vậy, 100% số lượng cổ phần Cienco4 đưa ra đấu giá đã được bán hết với tổng giá trị thu về là hơn 226,5 tỷ đồng, trong đó có 65,3 tỷ đồng thặng dư vốn.

Sau đợt đấu giá cổ phần này, Nhà nước dự kiến sẽ nắm giữ 210 tỷ đồng, chiếm 35% tổng số vốn điều lệ của Cienco4 sau khi đã bán hết cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, cổ phần cho tổ chức công đoàn và cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Cienco4, ngày 25/3/2014:

Số cổ phần đưa ra đấu giá

16.125.200 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

41.643.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

666 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

41.641.500 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

6.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

16.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

16.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

13.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

14.047 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

16 NĐT

Tổ chức

3 NĐT

Cá nhân

13 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

16.125.200 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

226.516.700.000 đồng

(Phương An)