Cơ chế mới phát hành trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức “Hội nghị tập huấn cơ chế mới về phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), TPCP bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương”.  

HNX, KBNN, VSD đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận ba bên. Ảnh: PT.HNX, KBNN, VSD đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận ba bên. Ảnh: PT.

Đây là hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho các thành viên thị trường TPCP về các quy định mới tại các thông tư  99, 100, 111/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương trong nước. Cũng trong hội nghị, HNX, KBNN, VSD đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận ba bên về việc thực hiện quy trình đấu thầu, niêm yết và giao dịch trái phiếu.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) đã phổ biến những điểm mới tại thông tư 99,100/2015/TT-BTC thay thế các thông tư 34/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) và thông tư 81/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước. Các điểm mới của các thông tư tập trung chủ yếu vào các quy định về công bố thông tin. Theo đó, các chủ thể phát hành TPCPBL và trái phiếu chính quyền địa phương phải công bố thông tin cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu trái phiếu trước đợt phát hành và công bố thông tin định kỳ.

Thông tư 99/2015/TT-BTC quy định các doanh nghiệp phát hành TPCPBL thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công bố thông tin định kỳ. Thông tư còn cho phép TPCPBL được đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch tại Sở GDCK tương tự như quy trình đối với TPCP để tăng tính thanh khoản của TPCPBL và phát hành bổ sung theo nhu cầu quản lý dòng tiền của chủ thể phát hành.

Không chỉ quy định chi tiết về nội dung, thời điểm công bố thông tin của tổ chức phát hành trên website của UBND tỉnh, sở tài chính…, Thông tư 100/2015/TT-BTC còn quy định thêm 4 điều về các vấn đề hoán đổi trái phiếu gồm nguyên tắc, phương án, lãi suất chiết khấu để xác định giá trái phiếu bị hoán đổi, quy trình thủ tục hoán đổi. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát hành trái phiếu theo phương thức này, thông tư cũng quy định trình tự phát hành theo hướng đơn giản hơn so với phát hành TPCP.

Phổ biến về những điểm mới của Thông tư 111/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 17/2012/TT-BTC về hướng dẫn phát hành TPCP tại thị trường trong nước, đại diện KBNN cho biết thông tư mới chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong phát hành TPCP. Đáng chú ý, về hàng hoá, thông tư mới bổ sung phát hành trái phiếu không trả lãi định kỳ (zero coupon bond) và bổ sung phát hành trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 20 năm, tăng tổng số kỳ hạn phát hành từ 6 lên 8 kỳ hạn. Lịch biểu phát hành thay đổi thời điểm phát hành vào ngày thứ Tư hàng tuần, tăng số phiên phát hành từ 2 lên 4 phiên/tháng. Thời gian thanh toán và giao dịch trái phiếu đều được rút ngắn so với trước đây. Ngày thanh toán trái phiếu rút ngắn từ ngày T+2 xuống T+1, ngày giao dịch rút ngắn từ T+5 xuống T+3. Thời gian hoàn thành một phiên bảo lãnh giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày làm việc. Ngoài ra, thông tư cũng các bổ sung quy định về phát hành thêm trái phiếu, lãi phạt chậm thanh toán tiền gửi mua trái phiếu, bán lẻ trực tiếp qua KBNN …

Để triển khai thực hiện các Thông tư 99, Thông tư 100, Thông tư 111/2015/TT-BTC, ngày 20/08/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo số 11451/BTC-TCNH tiếp tục giao HNX cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu phát hành TPCP, TPCPBL và trái phiếu chính quyền địa phương tại sở theo quy định tại các thông tư trên.

Tại hội thảo, HNX đã chia sẻ về các nội dung mà HNX đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Theo đó, HNX đã chỉnh sửa quy trình đấu thầu, bổ sung quy trình đấu thầu, niêm yết, giao dịch trái phiếu không trả lãi định kỳ (zero coupon bond). HNX sẽ hoàn chỉnh hệ thống đáp ứng yêu cầu tổ chức phiên đấu thầu phát hành thêm trước 15/09/2015, đáp ứng yêu cầu phát hành, niêm yết và giao dịch trái phiếu không trả lãi định kỳ trước 30/11/2015. Bên cạnh đó, HNX cũng phối hợp với KBNN, VSD trong hoạt động phát hành, niêm yết và giao dịch trái phiếu để giảm thời gian đưa trái phiếu vào giao dịch xuống còn 2 ngày sau ngày đấu thầu, đưa trái phiếu phát hành bằng hình thức bán lẻ vào niêm yết và giao dịch vào ngày làm việc thứ 2 sau ngày phát hành trái phiếu. Ngoài ra HNX cũng hỗ trợ thành viên thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 111/2015/TT-BTC và hỗ trợ trong khâu vận hành hệ thống giao dịch EBTS, ABS, BTS.

Cũng tại hội nghị, HNX đã công bố kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư đặt thầu qua hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ trực tuyến EBTS trong tháng 12/2015; cung cấp thêm thông tin tổng hợp về phát hành, giao dịch và niêm yết tới thành viên và nhà đầu tư trong tháng 12/2015; phát triển hoạt động cung cấp thông tin tự động bằng email và SMS trong năm 2016.

Kết thúc hội thảo, HNX, KBNN, VSD đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận ba bên, cam kết phối hợp một cách hiệu quả trong việc thực hiện quy trình đấu thầu, niêm yết và giao dịch trái phiếu. 3 điểm đáng chú ý của quy trình phối hợp này gồm: KBNN sẽ công bố kế hoạch phát hành trái phiếu vào tháng đầu tiên của quý; giảm thời gian đưa trái phiếu lên giao dịch xuống còn 2 ngày sau ngày đấu thầu và đưa trái phiếu phát hành bằng hình thức bán lẻ vào niêm yết và giao dịch vào ngày làm việc thứ 2 sau ngày phát hành trái phiếu.

(PV)