Có thể tăng mức phạt vi phạm chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, khung phạt vi phạm chứng khoán có thể được áp dụng cao hơn hiện nay.

Có thể tăng mức phạt vi phạm chứng khoán

Cụ thể, đối với các hành vi giả mạo trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư; chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có giấy chứng nhận; giao dịch chứng khoán trái với quy định, mức phạt lần lượt là 1% - 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật và 1 - 5 lần khoản thu trái pháp luật.

Đối với những trường hợp có tính chất vi phạm gây ra ảnh hưởng lớn, xét theo mức độ, ngoài mức phạt tiền, chủ thể vi phạm còn phải tuân thủ việc khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại, hậu quả gây ra.

(Theo Người Lao động điện tử)