Công bố 2 thủ tục hành chính về đăng ký giao dịch chứng khoán

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2849/QĐ-BTC, công bố 02 thủ tục hành chính về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, 02 thủ tục hành chính về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết gồm: Thủ tục “Đăng ký giao dịch chứng khoán” và Thủ tục “Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán”, thay thế 02 thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định 228/QĐ-BTC ngày 05/02/2015.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

(PV)