Công bố 5 thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh chứng khoán

(eFinance Online) - Ngày 31/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BTC, công bố 05 thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định số 1218/QĐ-BTC ngày 27/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2016.

>> Quyết định số 1229/QĐ-BTC.

(PV)