​Công bố Giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập Chứng khoán SHBS vào SHS

(eFinance Online) - Ngày 29/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Lễ công bố Giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) vào CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN trao giấy phép cho đại diện công ty SHS.Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN trao giấy phép cho đại diện công ty SHS.

Theo UBCKNN, việc sáp nhập SHBS vào SHS sẽ tạo ra một công ty mới với vị thế mới, tiếp tục trở thành một trong những công ty chứng khoán có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quá trình sáp nhập hai công ty chứng khoán SHBS và SHS nằm trong lộ trình của Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cũng như bảo vệ nhà đầu tư.

Điều này đã chứng minh cho sự thành công của Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán mà UBCKNN cùng các thành viên thị trường quyết tâm thực hiện, nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

(PV)