Công bố thông tin không đúng thời hạn, Thép Nam Kim bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 7/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim bị phạt 70 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm: Công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2013 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)