Công bố thông tin không kịp thời, Công ty Cổ phần Sông Đà 8 bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 25/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (địa chỉ: Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 8 bị phạt với số tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do, Công ty Cổ phần Sông Đà 8 đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011, Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012 và không thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, 2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)