Công bố thông tin không kịp thời, Cường Thuận IDICO bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ: số 168, KP 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt với số tiền 50 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)