Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 10/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An) do đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh với số tiền là 70 triệu đồng do Công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và năm 2012, Báo cáo thường niên năm 2011 và năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2012 và cả năm 2012, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và năm 2012, việc thay đổi chức danh Kế toán trưởng của Công ty, việc ngừng hoạt động sản xuất của Chi nhánh Công ty...), vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định do Công ty không lập và cập nhật thông tin công bố trên trang thông tin điện tử, vi phạm quy định tại Điểm 4.3, Khoản 4, Mục I, Thông tư 09/2010/TT-BTC (nay là Khoản 3, Điều 4, Thông tư 52/2012/TT-BTC).
 
Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty là 90 triệu đồng.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
(PV)