Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 25/4/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bị phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26, Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)