Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset bị phạt 260 triệu đồng

Ngày 5/11/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Địa chỉ: Tầng 7, Số 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 260 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng vì Công ty không tuân thủ quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành công ty (Đến thời điểm kiểm tra, Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và không lập biên bản họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị).

Phạt tiền 200 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tài chính khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN; chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tháng 8/2014, Công ty cung cấp dịch vụ cầm cố chứng khoán, cụ thể: Công ty làm trung gian, bảo lãnh cho khoản vay có tài sản cầm cố thế chấp của khách hàng với Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Chợ Lớn).

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP). Quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

(PV)