Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 4/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia bị UBCKNN phạt tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Theo quy định tại Điều 9, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)