Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 22/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 729/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty chậm công bố thông tin: 02 Báo cáo tài chính quý, 01 báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính bán niên soát xét, việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được quyền mua số cổ phiếu chưa phân phối hết, việc tạm ngừng hoạt động sản xuất tuyển quặng tại dự án mô sắt Trấn Hưng.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)