Công ty cổ phần Cơ khí điện lực bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 05/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ khí điện lực.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Cơ khí điện lực bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Cơ khí điện lực công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2018.

(PV)