Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn bị phạt 145 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 08/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (địa chỉ: Số 156, Khối 14, Quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý III, IV/2016, BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý IV/2017 so với cùng kì năm trước, Báo cáo quản trị công ty năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 148/DPS-NQ/2016, Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 01/11/2016, Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24/11/2016 và 03/3/2017, Ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2017, Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 11/01/2018; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc Ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2017.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn không báo cáo UBCKNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2018.

(PV)