Công ty Cổ phần Hoàng Hà bị phạt 50 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 933/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hoàng Hà bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng theo quy định vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(PV)