Công ty Cổ phần In và Thương mại Thống Nhất bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 19/01/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần In và Thương mại Thống Nhất.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần In và Thương mại Thống Nhất bị phạt 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)