Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang bị phạt 340 triệu đồng

Ngày 16/4/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang bị phạt tổng số tiền là 340 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, phạt tiền 40 triệu đồng vì nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng

Phạt tiền 300 triệu đồng vì chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN (Từ ngày 15/11/2014 đến ngày 10/12/2014, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10,21 tỷ đồng lên 21,36 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN - PV)...

Các mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 và quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)