Công ty cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 09/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 758/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện giao dịch chứng khoán không đúng quy định của pháp luật (ngày 29/5/2015, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Công ty cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ được thực hiện bán 643.010 cổ phiếu GIL của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ ngày 03/06/2015 đến ngày 02/07/2015 nhưng Công ty cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ đã bán 643.010 cổ phiếu GIL vào ngày 29/5/2015).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)