Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc bị phạt 7.500.000 đồng

Ngày 01/02/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc bị phạt 7.500.000 đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)