Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) các quý năm 2017, quý I, II/2018, BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại một số thời điểm, việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.