Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam bị phạt 175 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 175 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình.

Cụ thể, từ tháng 2/2018 đến tháng 7/2018, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam đã thực hiện đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), được bổ sung tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

(PV)