Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế bị phạt 135 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/09/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP); Phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, 4/2017, quý 3, 4/2016; về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Vân Anh, miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Sen; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và 2018); Không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ và 01 chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ chưa có các văn bằng, chứng chỉ và chưa đủ kinh nghiệm làm việc theo quy định).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế là 135 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)