Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế bị phạt 255 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt với tổng số tiền là 255 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế bị phạt 50 triệu đồng vì không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ; Phạt tiền 85 triệu đồng vì không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định; Phạt tiền 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Phạt tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

(GB)