Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 13/07/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 179 /QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin chậm trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm toán; BCTC các quý năm 2016, 2017; Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016; thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)