Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 11/2/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN phạt công ty này 50 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt nhưng không báo cáo UBCKNN trước và sau khi thực hiện.

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu nhưng không đăng ký với UBCKNN, không báo cáo UBCKNN về kết quả chào bán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(PV)