Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung chính thức niêm yết trên HNX

Hôm nay, ngày 16/4/2014, Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) - mã chứng khoán là CHP đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với 120 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết 1.200 tỷ đồng.

Ảnh: NP.Ảnh: NP.

EVNCHP được thành lập năm 2004 trên cơ sở liên danh giữa 4 đơn vị: Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực 3, Công ty Điện lực Hà Nội, và Công ty Xây lắp Điện 1 với tổng vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng.  Để triển khai các dự án thủy điện, năm 2011, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng.

EVNCHP chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình thủy điện và sản xuất kinh doanh điện. Dự án thủy điện A Lưới, công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao cho công ty, đã được khởi công vào năm 2007, chính thức vận hành và phát điện thương mại từ tháng 5 năm 2012. Ngoài ra, công ty còn được giao nghiên cứu đầu tư, xây dựng dự án Thủy Điện Đăk Drinh 2 thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

EVNCHP hiện là doanh nghiệp có tổng tài sản lớn thứ hai (trên 3.000 tỷ đồng) sau Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) và có doanh thu lớn nhất (trên 528 tỷ/năm) trong số 6 công ty thủy điện hiện đang niêm yết trên cả hai sàn HNX và HOSE (VSH, SJD – Thủy điện Cần Đơn, DRL- Thủy điện – Điện lực 3, NLC – Thủy điện Nà Lơi, TBC – Thủy điện Thác Bà, TMP – Thủy điện Thác Mơ). Kết quả này đạt được là nhờ hoạt động của nhà máy Thủy điện A Lưới đã mang lại tăng trưởng vượt bậc về doanh thu của công ty trong năm 2013. Năm 2013, doanh thu của EVNCHP đạt hơn 528 tỷ đồng, tăng 126,64% so với năm 2012. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2013 đạt gần 126 tỷ đồng, tỷ lệ ROE đạt trên 10%.

Sau 6 năm thành lập và hoạt động, ngày 20/4/2010, công ty đã đủ điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM. Sau 04 năm giao dịch tại UPCoM, với quyết tâm của toàn thể cổ đông và công ty, cùng với sự hỗ trợ của HNX trong khuôn khổ chương trình tạo hàng nhằm đưa các doanh nghiệp UPCoM đủ điều kiện niêm yết lên niêm yết tại HNX, cổ phiếu CHP đã chính thức chuyển lên giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX, đánh dấu bước phát triển mới, một vị thế mới trong lịch sử hoạt động của công ty.

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2013

1

Tổng giá trị tài sản

3.408.804

2

Vốn chủ sở hữu

1.254.078

3

Doanh thu thuần

528.415

4

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

126.003

7

Lợi nhuận sau thuế

125.965

8

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

76%

9

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

10,30%

Nguồn: BCTC kiểm toán 2013

(Phương An)