Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu bị phạt 350 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (địa chỉ: Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, ngày 02/05/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

(PV)