Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF chính thức lên “sàn”

Ngày 02/03/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã tổ chức buổi lễ khai trương niêm yết và phiên giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

Việc tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của KPF.Việc tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của KPF.

Đây là công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo 3 lĩnh vực chính: Khai thác cát sông Hồng phục vụ công trình san lấp hạ tầng, liên kết xuất khẩu cát nước mặn, kinh doanh thương mại ngành vật liệu xây dựng; Phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản; Góp vốn đầu tư bất động sản. Trong đó, hoạt động khai thác cát san lấp hạ tầng và xuất khẩu cát hiện là hoạt động chủ lực, đóng góp phần lớn vào doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty.

Trước đó (ngày 08/09/2015), Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF thông qua đơn vị tư vấn là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại SGDCK TP.HCM. Sau quá trình thẩm định, ngày 18/02/2016, SGDCK TP.HCM đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF với giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.600 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20% so với giá tham chiếu.

Việc tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của KPF. Thông qua thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm của công chúng đầu tư, giúp KPF có nhiều thuận lợi hơn trong việc huy động vốn để phát triển hoạt động kinh doanh...

(GK)