Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 11/9/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 30 triệu đồng theo quy định do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)