Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 22/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre bị phạt 50 triệu đồng vi đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2013, quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)