Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi I bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/03/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi I (Địa chỉ: Khu 2, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi I bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Năm 2017, 2018 Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2019.

(PV)