Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 17/08/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã chứng khoán: HVX) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Quyết định số 19/QĐ/XMHV-HĐQT ngày 14/08/2017 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm phụ trách kế toán, Nghị quyết số 36/NQ/HĐQT và Quyết định số 37/QĐ/XMHV-HĐQT ngày 02/08/2016 của Hội đồng quản trị về thành lập chi nhánh.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2018.

(PV)