Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng: Huy động hơn 50,4 tỷ đồng

Ngày 06/02/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng với hơn 16,8 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 22,6% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.          

Ảnh: P.Tú.Ảnh: P.Tú.

Phiên đấu giá đã thu hút 652 nhà đầu tư đăng ký và tham dự, đây là phiên đấu giá có số lượng nhà đầu tư tham dự cao nhất sau phiên đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 tháng 3/2014.

Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 4,8 triệu cổ phần. Kết quả, hơn 4,8 triệu cổ phần đã được bán cho 652 nhà đầu tư cá nhân, chiếm 6,4% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa. Giá đấu thành công cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.501 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 50,4 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 47,8 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa. 

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng ngày 06/02/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

16.832.117 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

4.804.900 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

652 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

4.804.900 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

160.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.501 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

652 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

652 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

4.804.900 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

50.454.950.000 đồng

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng tiền thân là Nhà máy nước Hải Phòng được thành lập từ năm 1967, trực thuộc Sở Nhà đất (nay là Sở Xây dựng) quản lý.

Vốn điều lệ sau cổ phần hóa: 742.609.400.000 đồng.

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cơ cấu sở hữu theo phương án cổ phần hóa:

+ Nhà nước dự kiến nắm giữ chiếm 64,5%;

+ Cán bộ công nhân viên nắm giữ 7,8%;

+ Nhà đầu tư chiến lược dự kiến nắm giữ 5%

+ Công chúng đầu tư nắm giữ 22,7%.

(PV)