Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội sẽ đấu giá 2,5 triệu cổ phần

Ngày 31/3/2015, hơn 2,5 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội sẽ được tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 63,9% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội tiền thân là Công ty Rau hoa quả Hà Nội, có bề dày hoạt động trên 50 năm. Trong các hoạt động kinh doanh chính, dịch vụ cho thuê địa điểm chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất (62%), hoạt động kinh doanh hàng hóa và ăn uống chỉ chiếm lần lượt 21,2% và 16,8%. Từ năm 2012 đến 2014, tổng doanh thu của Công ty đạt từ 21,3 tỷ đồng đến 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong 3 năm lần lượt là -994,3 triệu đồng; -210,8 triệu đồng và 1,2 tỷ đồng. Trong năm 2012 và 2013, lợi nhuận sau thuế âm do chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lớn, chiếm hơn 50% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty. Cùng với đó, năm 2013, Nhà nước tiến hành xác định lại đơn giá đất từ các năm trước của địa điểm 281 Tôn Đức Thắng, truy thu 1,2 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, Công ty tiếp tục sử dụng 7 khu đất được giao để kinh doanh và hợp tác kinh doanh, cho thuê 8 khu đất tạm giao cho đến khi bị thu hồi. Trong giai đoạn 2015 – 2017, Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội đặt kế hoạch doanh thu từ 14,8 đến 34,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1,7 tỷ đồng; 3,1 tỷ đồng và 3,7 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức trong 3 năm là 3%, 5,5% và 6,5%.

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định tại thời điểm 01/01/2014 là gần 35,9 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội là 40 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 40 triệu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 1,2 triệu cổ phần (tương đương 30% vốn điều lệ), cán bộ công nhân viên được mua ưu đãi gần 243 nghìn cổ phần và hơn 2,5 triệu cổ phần sẽ được bán cho nhà đầu tư công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai, tương ứng 6% và 64% vốn điều lệ.

(P.Tú)