Công ty TNHH MTV In và Văn Hóa Phẩm huy động hơn 33,6 tỷ đồng

Ngày 12/02/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm với hơn 3,3 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 46,8% cơ cấu sở hữu sau khi cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo hình thức bán toàn bộ phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ảnh: P.T.Ảnh: P.T.

Tham dự phiên đấu giá có 7 nhà đầu tư cá nhân, đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua hơn 2 triệu cổ phần (tương đương 60% tổng khối lượng cổ phần đưa ra chào bán). Giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán cho 7 nhà đầu tư, chiếm 46,8% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 33,6 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm ngày 12/02/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.369.328 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

3.370.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

7 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.370.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.051.400 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

7 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

7 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.369.328 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

33.693.380.000 đồng

(P.Tú)