Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên thu hơn 134 tỷ đồng từ đấu giá

Vào 8h30 sáng ngày 17/4/2014, phiên đấu giá bán 7.096.000 cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội. Phiên đấu giá đã thu hút sự tham dự của 23 nhà đầu tư trong đó có 07 nhà đầu tư tổ chức. Đến 9h30 cùng ngày, quá trình nhập lệnh, xác định kết quả đấu giá đã hoàn thành.

Ảnh: P.Tú.Ảnh: P.Tú.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 30.999.900 cổ phần, gấp 4,37 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá. Khối lượng đặt mua cao nhất là 7.096.000 cổ phần (bằng số cổ phần đưa ra đấu giá), giá đặt mua cao nhất đạt 20.100 đồng/cổ phần (gấp 2,01 lần so với giá khởi điểm). Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 01 nhà đầu tư cá nhân và 01 nhà đầu tư tổ chức với giá bình quân là 18.888 đồng/cổ phần. Như vậy, 100% số lượng cổ phần Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị thu về được hơn 134 tỷ đồng, cao hơn 63 tỷ đồng so với tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần chào bán.

Sau đợt đấu giá cổ phần này, vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên sẽ là 180 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 91,8 tỷ đồng, chiếm 51% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên ngày 17/4/2014

Số cổ phần đưa ra đấu giá

7.096.000  cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

30.999.900 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

23 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

30.999.900 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

7.096.000  cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

20.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

20.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

18.000  đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

18.888 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

7.096.000  cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

134.028.000.000 đồng

(PV)