Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội thu về 65,4 tỷ đồng

Sáng ngày 09/01/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội với 2,19 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 11.300 đồng/cổ phần.   

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 46 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 23,5 triệu cổ phần (cao gấp 10,6 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 32.900 đồng/cổ phần (gấp gần 3 lần so với giá khởi điểm).

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 29.752 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 65,4 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội ngày 09/01/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

2.199.000 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

23.505.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

46 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

23.405.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.199.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

32.900 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

11.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

32.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

25.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

29.752 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

2.199.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

65.425.600.000 đồng

(P.An)