Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 9/8/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 824/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn quy định cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (SGDCK Tp. HCM) khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức là cổ đông lớn sở hữu 11.615.459 cổ phiếu - tương đương 19,955% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, mã chứng khoán DTL. Ngày 11/3/2016, Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức đã mua tổng cộng 30.000 cổ phiếu DTL làm tăng tỷ lệ sở hữu lên 11.645.459 cổ phiếu DTL - tương đương 20,006%, tăng từ ngưỡng 19% lên 20%. Tuy nhiên, đến ngày 08/4/2016, SGDCK Tp. HCM mới nhận được báo cáo về thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% của Công ty.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)