CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 23/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam bị UBCKNN phạt tiền là 150 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)